Professional Agile Coach uddannelsen, hold 12 (10 dage) - VENTELISTE

24.08.2022 - 07.12.2022

WSG, Strandvejen 70, 4. sal, 2900 Hellerup - kl. 9-16.30

Underviser: Mads Troels Hansen & Ole Rich Henningsen

Pris: 44.900 DKK ex. moms

Beskrivelse

Bliv Certificeret Professional Agile Coach

Professional Agile Coach uddannelsen giver dig de kompetencer og værktøjer, der skal til for, at du kan fungere som Agile Coach i en professionel kontekst. At være Agile Coach er en kompleks rolle, der kræver en solid ballast og ikke mindst intensiv træning og præcis feedback. Dette er netop fundamentet i Agile Coach uddannelsen. Uddannelsen bygger på mange års praktisk erfaring samt et teoretisk grundlag, der bl.a. er hentet i Professional Business Facilitering (IAF), Training from the Back of the Room, Professional Coaching (ICF), NLP, Management 3.0 mm. Deltagerne på kurset kan forvente at blive løbende udfordret igennem hele kursusforløbet, og at hver deltager gennemgår en helt personlig udvikling, der har bidraget med at opbygge ballast og ro i forhold til deres kommende rolle som Professional Agile Coach. Målt på disse parametre er Professional Agile Coach uddannelsen ”second to none”.

Skriv til info@teamdriven.dk, hvis du vil høre nærmere om uddannelsen og læs mere på www.ProfessionalAgileCoach.dk (udtalelser fra tidligere deltagere og andre detaljer.

Professional Agile Coach

 

Tid

Der optages 12 deltagere på hvert hold. Der starter to hold hvert år (efter jul og efter sommerferien).

 Professionel Agile Coach Hold 12,  2022:

 • Modul 1: 24-26 august

 • Modul 2: 15-16 september

 • Modul 3: 6-7 oktober

 • Modul 4: 10-11 november

 • Modul 5: 7 december

Indhold

Uddannelsen er opbygget omkring 5 moduler:

Modul 1 (3 dage): Agile Coach rollen, Agile leadership, Professional Coaching

Få rammesat din rolle som Agile Coach og hvad du som Professional Agile Coach forventes at kunne gøre. Du lærer om, hvordan du arbejder med forandringsledelse i og omkring et team og begynder på at udføre individuel coaching.

 • Dag 1: Rammesætning, rollen som Agile Coach
 • Dag 2: Leadership, transformation, change
 • Dag 3: Coaching, coaching modeller, individuel coaching

 Efter Modul 1:

 • Er der etablerede grupper, der arbejder med individuel coaching frem mod modul 2.
 • Har alle deltagere fået en mentor, der vil arbejde sideløbende med personlig udvikling under hele uddannelsen.


Modul 2 (2 dage): Professional Coaching

Vi bygger oven på viden fra modul 1 og lærer flere coaching modeller og teknikker og begynder at arbejde med coaching i en agil kontekst.

 • Dag 1: Coaching principper og teknikker,
 • Dag 2: Coaching i en agil kontekst

 Efter modul 2:

 • Er der etablerede grupper, der arbejder med team coaching.
 • Arbejder man med en individuel skriftlig opgave (del 1), der tager udgangspunkt i forståelsesrammen.

 

Modul 3 (2 dage): Professional Facilitering

Vi bygger et solidt fundament for facilitering i en professional kontekst. Vi lærer de mest udbredte modeller og teknikker og bruger også coaching teknikker fra Modul 1 og 2. Dernæst sætter vi professional business facilitering i en agil kontekst.

 • Dag 1: Faciliteringsmodeller, principper og teknikker
 • Dag 2: Facilitering i en agile kontekst

 Efter Modul 3:

 • Er der etableret grupper, der arbejder med en praktisk faciliteringsopgave frem mod Modul 4.
 • Professional Scrum Master II certificering (scrum.org)

 

Modul 4 (2 dage): Professional Training

Deltagerne får et teoretisk indblik i, hvordan man lærer bedst, hvornår man skal bruge undervisningsteknikker, og vi afprøver ikke mindst undervisningsmodeller og teknikker i praksis.

 • Dag 1: Træningsmodeller, principper, teknikker
 • Dag 2: Undervisning i en agile kontekst

 Efter Modul 4:

 • Arbejder man med en individuel skriftlig opgave (del 2), der tager udgangspunkt i forståelsesrammen.
 • Er der etableret grupper, der forbereder den praktiske certificeringsopgave frem mod Modul 5.

 

Modul 5 (1 dag): Professional Agile Coach Certificering

Certificerings- og festdag. Den sidste praktiske opgave skal bestås for, at man som deltager bliver certificeret Professional Agile Coach.

 • Dag 1: Praktisk certificering baseret på konkret case

 

Forudsætning

Målgruppen for uddannelsen er Scrum Masters og Agile Coaches. Development Team Members, ledere og projektledere i transition. Forudsætning for at kunne deltage på uddannelsen er:

 • Minimum 1 års erfaring som Development Team Member, Scrum Master, Product Owner eller Agile Coach.
 • En Product Owner, Scrum Master eller Scrum Developer Certificering hos Scrum.org eller Scrum Alliance.
 • Et indledende interview der handler om kandidatens erfaring og ikke mindst kandidatens forståelse af Agile.

 

Certificeringskriterier

Kravene til uddannelsens certificering er følgende:

 • Aktiv deltagelse på alle moduler, herunder at understøtte egen og andres læringsproces.
 • Kvalitet af individuel besvarelse af skriftlig certificeringsopgave del 1 + 2 (Modul 2 og Modul 4).
 • Deltagelse i et antal obligatorisk coaching sessioner (Modul 1).
 • Aktiv brug af mentorordning under forløbet (Modul 1).
 • At man består den praktiske faciliteringsopgave (Modul 4).
 • At den afsluttende praktiske certificeringsopgave bestås (Modul 5).

Deltagerne tilbydes at tage Professional Scrum Master II certificeringen (efter Modul 3).

Udover deltagelse på alle 5 moduler kan deltagerne forvente at skulle bruge cirka 30-40 timer på opgaver imellem modulerne.

 

Hvad får du?

 • En helstøbt uddannelse med al den viden, der skal til for at blive Certificeret Professional Agile Coach. En unik fordel i enhver Agil Coachs videre karriere.
 • En unik Professional Agile Coach ”manual” der indeholder alle de modeller og praktikker, som er brugt på kurset.
 • Deltagelse i mentorordning som både mentee og mentor.
 • Medlemskab i professionelt online netværk for certificerede Professional Agile Coaches.
 • Deltagelse i årligt Face2Face event for alle certificerede Professional Agile Coaches.
 • Professional Scrum Master II certificering
 • Kreditering af certificering på www.professionalagilecoach.dk.

Tilmeld dig her »

Mads Troels Hansen & Ole Rich Henningsen

Lokation: København og Aarhus
Certificeringer: PST, PSM I, PSM II, PSM III, PSPO I, PSPO II, PSD I, SPS, PSK I, PAL I, PSU I, CSM, CSPO, CSP, Mgt 3.0